Avoimet työpaikat

Perjantai, toukokuu 12, 2017 - 14:42

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Lemin kunta hakee palvelukseensa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen (65 %) työsuhteeseen 7.8.2017 alkaen. Työn aloituspaikka työsuhteen alusta on Kuukanniemen koulu.

Työhön kuuluu aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät, toiminnan suunnittelu, valmistelu ja ohjaus. Tehtävään haetaan monitaitoista ja yhteistyökykyistä henkilöä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajana toimimaan on kelpoinen henkilö, 1) joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka 2) jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 29.5.2017 klo 15.00. Hakemukset toimitetaan osoitteella Lemin kunta, sivistystoimisto, Toukkalantie 2, 54710 LEMI. Hakemukseen tulee liittää jäljennökset opinto- ja työtodistuksista. Hakemuksia ei palauteta. Kuoreen merkintä ”apip-ohjaaja”.

Tehtävään valitun on ilmoitettava 20 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan, ottaako tehtävän vastaan ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Lisätietoja antavat sivistystoimenjohtaja Raija Leikola puh. 040 631 2605, ja vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander puh. 040 595 7350. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lemi.fi.

Lemillä 12.5.2017 Lemin sivistystoimi

 

Back to Top