Avoimet työpaikat

Tiistai, tammikuu 16, 2018 - 14:43

Erityislastentarhanopettajan tehtävä

Lemin kunta myy erityislastentarhanopettajan palveluja Savitaipaleen kunnan varhaiskasvatukseen.

Erityislastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukainen kelpoisuus, jonka lisäksi asetuksen (608/2005) 2 §:n mukainen soveltuva erikoistumistutkinto tai jatkotutkinto.
 
Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään haetaan monitaitoista ja yhteistyökykyistä henkilöä, joka toimii varhaiskasvatuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä sekä vastaa alle kouluikäisten ja esiopetusikäisten lasten erityisen tuen järjestelyistä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Hakuaika päättyy 31.1.2018 klo 15.00. Hakemukset toimitetaan osoitteella Lemin kunta, Sivistystoimisto, Toukkalantie 2, 54710 Lemi.  Hakemukseen tulee liittää kelpoisuustodistusten jäljennökset.  Hakemuksia ei palauteta. Kuoreen merkintä ”Erityislastentarhanopettaja”.

Tehtävään valitun on ilmoitettava 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan ottaako tehtävän vastaan ja toimitettava 30 päivän kuluessa hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Lisätietoja antavat: sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605 ja varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä puh. 040 545 0325.

Lemillä 16.1.2018
Lemin kunnan sivistystoimi

 

 

Rakennustarkastajan virka

Lemin kunta julistaa auki rakennustarkastajan viran 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtäviin sisältyy rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, lupakäsittelyt, katselmukset, rakentamisen ohjaus, neuvonta ja valvonta Lemin ja Savitaipaleen kunnissa.

Tehtävässä vaaditaan hyvää rakennusvalvonnan tuntemusta ja käytännön kokemusta viranomaistehtävien hoidossa.

Hakijalle eduksi katsotaan maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen sekä rakentamiseen liittyvien määräysten tunteminen, kokemus rakennussuunnittelutehtävistä sekä energiamääräysten tuntemus.

Tehtävässä menestyminen edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä atk-taitoja. Käytössä on KuntaNet rakennusvalvonnan ohjelma.
Tehtävän hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Viran palkkauksen osalta noudatetaan teknisen sopimusta (TS). Ennen viran täyttöä hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Lemin kunnan tekniselle lautakunnalle 17.1.2018 klo 12 mennessä, osoitteeseen Toukkalantie 2, 54710 Lemi.

Lisätietoja antaa Lemin kunnan tekninen johtaja Markku Immonen p.  0400 150651 ja Savitaipaleen kunnan osastopäällikkö Vesa Roiko-Jokela p. 0400 558063.

 

Back to Top