Europarlamenttivaalit 26.5.2019

Maanantai, huhtikuu 29, 2019 - 09:12

Lemin kunnassa äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. kirkonkylä Lemin kunnankirjasto, Urheilutie 2
2. Kuukanniemi Kuukanniemen koulu, Juvolantie 404

Varsinaiset äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9 - 20.
 

Ennakkoäänestysajanjakso on 15. - 21.5.2019
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Lemin kunnankirjasto, Urheilutie 2, 54710 LEMI. Se on avoinna:

ke - pe 15. - 17.5. klo 10 - 17
la - su 18. - 19.5. klo 10 - 13
ma 20.5. klo 10 - 17
ti 21.5. klo 10 - 18

Kotiäänestysmahdollisuus
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan sinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Lemin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Toukkalantie 2, 54710 LEMI, puhelinnumero 040 502 2291 (sihteeri).

Laitosäänestys Vanamokodissa ja Kanervakodissa
Vaalitoimikunta toimittaa äänestyksen Vanamokodissa ja Kanervakodissa laitoksen asukkaille erikseen ilmoitettavana ajankohtana ennakkoäänestyksen ajanjaksolla.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on varauduttava esittämään riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisilaitokselta saa maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Lemillä  25.4.2019
LEMIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Back to Top