Kiinteistö- ja rakennustietojen selvittäminen

Maanantai, toukokuu 14, 2018 - 09:40

Lemin kunnan tekninen osasto toteuttaa kiinteistö- ja rakennustietojen selvitystyön, jonka tarkoituksena on päivittää eri rekistereissä olevat mahdollisesti osittain puutteelliset tiedot ajan tasalle.

Selvitystyö on aloitettu kesällä 2017. Kiinteistöjen omistajille on lähetetty postitse lomake, jolla puuttuvat tiedot voi täydentää. Lomakkeen voi vielä palauttaa, vaikka pyydetty määräaika onkin mennyt ohi.

Niillä kiinteistöillä, joilta vastausta ei ole saatu, tehdään mittauskäyntejä. Rakennuksista mitataan ulkomitat ja kirjataan niiden sijainti, tyyppi ja pinta-ala ulkomitoin. Rakennusten sisälle ei mennä. Tarkistuskäynti on kiinteistön omistajalle maksuton. Mittauskäynnit tehdään kesäkuun 2018 aikana.

Kiinteistönomistajilta saatuja tietoja ja mittauskäynneillä saatuja tietoja verrataan eri rekisterien tietoihin, ja tarvittaessa kerätyt tiedot välitetään edelleen verohallintoon tarkistusta varten. Näin varmistetaan kaikkien kiinteistönomistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu kiinteistöveroa määrättäessä. Mikäli kiinteistöveron maksuperusteet muuttuvat tietojen korjauksen myötä, vaikuttaa se veron määrään veroa pienentäen tai suurentaen.

Rakennusten omistajia muistutetaan myös perusparannusten ja -korjausten ilmoitusvelvollisuudesta Verohallinnolle. Omistaja on itse velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tiedot verottajalle (Kiinteistöverolaki 654/1992, 4. luku 16 §). Välttyäkseen mahdollisilta takautuvilta veronkorotuksilta tulee tehdyt muutokset ja peruskorjaukset ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksen kohdassa Perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet.

Lemillä 14.5.2018
Tekninen osasto

Back to Top