Kuntavaalit 2017

Torstai, helmikuu 16, 2017 - 08:52

Kuntavaaliehdokkaiden asettaminen Lemillä

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Lemin kunnanvaltuustoon kaksikymmentäyksi (21) valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Hakemukset valitsijayhdistyksen ehdokaslistan ja puolueen ehdokaslistan julkaisemiseksi sekä ilmoitukset yhteislistasta ja vaaliliitosta on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16. Vaaliasiakirjoja vastaanottavat Lemin kunnantalolla keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Esa Narvola tai hänen määräämänsä henkilö ma 27. ja ti 28.2.2017 klo 14 - 16. Osoite: Toukkalantie 2, 54710 LEMI. Keskusvaalilautakunnan sihteeri on tavattavissa Lemin koulukeskuksella, osoite Punaportinkatu 7, 54710 LEMI, puhelin 040 502 2291.

­­Äänestysaluejako ja äänestyspaikat 9.4.2017 ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka
Kirkonkylä Pääkirjasto
Kuukanniemi Päiväkoti Oravanpesä

 

 

 

 

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

Jokaiselle vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle lähetetään postitse ilmoitus äänioikeudesta, johon on merkitty mm. äänestyspaikka ja käytännön ohjeita.

 

Ennakkoäänestysajanjakso on 29.3. - 4.4.2017

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kirkonkylässä sijaitseva Pääkirjasto os. Urheilutie 2. Se on avoinna

ke 29.3. - pe 31.3. klo 10 - 18
la 1.4. - su 2.4. klo 10 - 14
ma 3.4. klo 10 - 18
ti 4.4. klo 10 - 20

 

Kotiäänestysmahdollisuus

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16. Osoite on Toukkalantie 2, 54710 LEMI, puhelin 040 502 2291. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalolta.

 

Laitosäänestys Vanamokodissa

Vaalitoimikunta toimittaa äänestyksen Vanamokodissa laitoksen asukkaille erikseen ilmoittamanaan ajankohtana ennakkoäänestyksen ajanjaksolla.

 

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on varauduttava esittämään riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

 

Lemillä 9.2.2017
LEMIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Back to Top