Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Torstai, huhtikuu 18, 2019 - 13:09

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys.
Jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan ympäristösuojelulain, jätevesiasetuksen ja ympäristösuojelumääräysten mukaisia vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Korjausvaatimus koskee alle 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta olevia rakennuksia ja pohjavesialueilla sijaitsevia kiinteistöjä.

Back to Top