Varhaiskasvatus tiedottaa

Perjantai, huhtikuu 13, 2018 - 10:47

Kesäajan järjestelyt ja lasten lomat 2018

 

Varhaiskasvatustoiminta

Kesän aikana (kesä – heinäkuu) varhaiskasvatuksen kysyntä vähenee ja toimintaa supistetaan.Kesällä päiväkotien ryhmiä yhdistetään ja heinäkuun ajaksi koko varhaiskasvatus keskitetään Iitiän päiväkotiin. (1.7.-31.7.2018). Perhepäivähoitajien lomat sijoitetaan kesä -heinä- elokuulle.

Hiljaisena toiminta - aikana tehdään päiväkodeissa tarvittavia korjaus- ja huolto-toimenpiteitä. Henkilökunnan vuosilomat sijoitetaan toiminnan kannalta hiljaiseen aikaan.

 

Lomakyselyt

Toiminnan sujuvan järjestämisen vuoksi tarvitsemme tiedon kesällä läsnäolevista lapsista ja lasten lukumääristä. Tiedon avulla voimme varmistaa että lasten varhaiskasvatukseen on varattu riittävä määrä henkilöstöä ja että lapsia varten on varattu oikea määrä lapsille tuttuja aikuisia varahoitopaikkaan.

Lomakysely tulee palauttaa lapsen omaan hoitopaikkaan viimeistään 9.5.2018 jotta tietoa voidaan käyttää lomien ja työvuorojen suunnitteluun.

 

Asiakasmaksut

Aikaisemmista vuosista poiketen, erillistä hyvitystä lasten ennakkoon ilmoitetuista poissaoloista ei asiakasmaksuun myönnetä.Tuntiperusteiseen maksujärjestelmään sitä on vaikea soveltaa. Sen sijaan vanhemmat ja lapsen huoltajat voivat muuttaa lapselle varattua hoitoaikaa vastaamaan perheen todellista tarvetta. Muutos tehdään ”Palvelutarpeen muutos”- lomakkeella.

 

Maksuton heinäkuu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua peritään 11 kk:n ajalta. 12. kuukausi, heinäkuu on maksuton mikäli lapsen varhaiskasvatuksen hoitosuhde on alkanut viime vuoden elokuussa ja hoitosuhde on jatkunut yhtäjaksoisena koko ajan.

 

Lasten poissaolot ja maksun periminen käyttämättä jääneestä varatusta hoitoajasta

Mikäli lapselle kesän ajaksi varattua hoitoaikaa ei kuitenkaan käytetä eikä sitä ole peruttu ennakkon, voidaan ko ajalta periä asiakasmaksu maksuasetuksen mukaisesti.

 

Back to Top