Kaavoitus

Täältä löytyvät kunnan uusimmat kaavahankkeet ja ajantasakaavat

Kaavoituskatsaukset

Kaavoituskatsaus 2018

 

Kuukanniemen alueen osayleiskaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Yleiskaavat

Yleiskaava Kirkonkylä
Kaavamääräykset
Kivijarven rantaosayleiskaava
Kaavamääräykset
Läntisen Piensaimaan rantayleiskaava
Kaavamääräykset
Pienten vesistöjen rantayleiskaava pohjoisosa
Pienten vesistöjen rantayleiskaava eteläosa
Kaavamääräykset
Kaavamääräykset Särkemänkankaan alue

Koko Lemin alueen ajantasa-asemakaavayhdistelmä

Lemin karttapalvelin

Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylännyt kaikki asemakaavasta jätetyt valitukset.

Ehdotus Kuhasensaari 2000
Ehdotus OAS
Ehdotus Selostus
Luontoselvitys Kuhasensaari

KUNNAN POHJOISOSAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 15.5.2015
Hyväksytty valtuustossa 20.7.2015

Kaava kokonaisuudessa valituksen alainen. Odottaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua.

Kaavaselostus lopullinen
Kaava merkintöineen valtuuston hyväksymä

Back to Top