Kaavoitus

Täältä löytyvät kunnan uusimmat kaavahankkeet ja ajantasakaavat

Kaavoituskatsaukset

Kaavoituskatsaus 2017

 

Iitiän alueen ajantasa-asemakaava

Iitiän asemakaavayhdistelmä
 

Mikonharjun asemakaava-alue

Mikonharjun asemakaava
 

Kuukanniemen asemakaava

Asemakaava
 

Yleiskaavat

Yleiskaava Kirkonkylä
Kaavamääräykset
Kivijarven rantaosayleiskaava
Kaavamääräykset
Läntisen Piensaimaan rantayleiskaava
Kaavamääräykset
Pienten vesistöjen rantayleiskaava
Kaavamääräykset

Iitiän tienvarsialueen osayleiskaava (Luonnos nähtävillä 3.11 - 2.12.2016)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Kaavaluonnosmerkinnät
Kaavaselostus
Luontoinventointi
Muinaisjäännösinventointi
 

Iitiän yritysuiston asemakaava (Luonnos nähtävillä 3.11 -2.12.2016)

Kaavaluonnoskartta
Kaavaluonnosmerkinnät
Kaavaselostus

Kirkonkylän ajantasa-asemakaava

Kirkonkylän asemakaava
 

Kivijärven rantaosayleiskaavan muutokset 2017 luonnosvaihe 19.1 - 3.2.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartat
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus

Pienten vesistöjen yleiskaavan muutokset 2017 luonnosvaihe 19.1 - 3.2.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartat
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus

Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos

Kaava kokonaisuudessa valituksen alainen. Odottaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisua.

Ehdotus Kuhasensaari 2000
Ehdotus OAS
Ehdotus Selostus
Luontoselvitys Kuhasensaari

KUNNAN POHJOISOSAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 15.5.2015
Hyväksytty valtuustossa 20.7.2015

Kaava kokonaisuudessa valituksen alainen. Odottaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua.

Kaavaselostus lopullinen
Kaava merkintöineen valtuuston hyväksymä

Back to Top