Kaavoitus

Täältä löytyvät kunnan uusimmat kaavahankkeet ja ajantasakaavat

Kaavoituskatsaukset

Kaavoituskatsaus 2018

 

Kuukanniemen alueen osayleiskaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Yleiskaavat

Yleiskaava Kirkonkylä
Kaavamääräykset
Kivijarven rantaosayleiskaava
Kaavamääräykset
Läntisen Piensaimaan rantayleiskaava
Kaavamääräykset
Pienten vesistöjen rantayleiskaava pohjoisosa
Pienten vesistöjen rantayleiskaava eteläosa
Kaavamääräykset
Kaavamääräykset Särkemänkankaan alue

Koko Lemin alueen ajantasa-asemakaavayhdistelmä

Lemin karttapalvelin

Kirkonkylän asemakaavamuutokset 2018 (luonnos 19.7 - 8.8.2018)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus

Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylännyt kaikki asemakaavasta jätetyt valitukset ja kaava on tullut voimaan 29.6.2018

Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaelostus

 

KUNNAN POHJOISOSAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 15.5.2015
Hyväksytty valtuustossa 20.7.2015

Kaava kokonaisuudessa valituksen alainen. Odottaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua.

Kaavaselostus lopullinen
Kaava merkintöineen valtuuston hyväksymä

Back to Top