Lemin kunnan ilmoitukset

7. marraskuu 2017 - 14:33 -- Pentti.Pitkanen...

 

Tässä julkaistaan kuntalain 108 §:n tarkoittamat Lemin kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 140 §:n mukaan julkaistavat pöytäkirjat löytyvät toimielimittäin kunnan verkkosivuilta kohdasta HALLINTO -> Päätökset ja esityslistat.

Kunnantalon eteisaulassa on julkisten kuulutusten ilmoitustaulu, johon erityislakien mukaiset ja muiden viranomaisten kuulutukset edelleen kiinnitetään.

 

Avoimet työpaikat

Englannin kielen lehtorin virka

 

Kaavakuulutukset

Kuukanniemen alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.10 - 24.11.2017.
Iitiän tienvarsialueen osayleiskaava ja Iitiän Yrityspauiston asemakaava (ehdotusvaihe 23.11 - 22.12.2017)

 

Rakennusluvat

Rakennuslupahakemuksia, nähtävillä 8.11.2017 saakka
Rakennuslupahakemuksia, nähtävillä 21.11.2017 saakka

 

Viranhaltijapäätökset

Kunnanjohtajan päätös talousarviolainan ottamisesta, nähtävillä 16.11.2017 saakka

Back to Top