Lemin kunnan ilmoitukset

7. marraskuu 2017 - 14:33 -- Pentti.Pitkanen...

 

Tässä julkaistaan kuntalain 108 §:n tarkoittamat Lemin kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 140 §:n mukaan julkaistavat pöytäkirjat ja toimielinten kokouskutsut löytyvät toimielimittäin kunnan verkkosivuilta kohdasta HALLINTO -> Päätökset ja esityslistat.

Kunnantalon eteisaulassa on julkisten kuulutusten ilmoitustaulu, johon erityislakien mukaiset ja muiden viranomaisten kuulutukset edelleen kiinnitetään.

 

Hankinnat

Kunnanviraston monitoimilaitteen hankinta, talous- ja hallintojohtajan päätös 13.11.2018 § 62

 

Avoimet työpaikat

Luokanopettajan opintovapaan sijainen (julistetaan uudelleen haettavaksi)

Kaavakuulutukset

Kirkonkylän asemakaavamuutokset 2018

 

Rakennusluvat

Rakennusluvat 15.11.2018

Rakennuslupa 14.11.2018

Rakennuslupa 9.11.2018

 

Viranhaltijapäätökset

Vapaa-aikasihteeri: Luistelualueiden ja latutöiden talvikunnossapito talvikautena 2019-2021 (optio 2022-2024)

Tekninen johtaja: Talvikunnossapito

Rehtorin oto-korvaus sivistystoimenjohtajan sijaistamisesta (kunnanjohtajan päätös)

Leikkivälineiden hankinta Koulukeskuksen pihaan, päätös § 68 19.11.2018

Muut

 

Back to Top