Opetuspalvelut

Lemiläiset koululaiset saavat perusopetusta Lemin koulukeskuksessa (luokat 1-9) sekä Kuukanniemen koulussa (luokat 1-6).

 

Koulujen työ- ja loma-ajat

Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2018 - 2019
Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2019 - 2020

 

Koulukuljetukset

Oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet (Lemin sivistyslautakunta 16.12.2013 § 99)

Kuljetusohjeistus oppilaskuljetuksiin (Lemin sivistyslautakunta 30.1.2019 § 4

 

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT LEMIN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUONNA 2019 - 2020

Tarjouspyyntö Lemin kunnan koulukuljetuksista lukuvuonna 2019 - 2020

Liite 1 Tarjouslomake Lemin kunnan koulukuljetuksista lukuvuodelle 2019 - 2020 (ajalle 8.8.2019 - 29.5.2020)

Liite 2 Kilpailutuksen kohteena olevat koulukuljetusreitit lukuvuonna 2019 - 2020

Liite 3 Sopimusluonnos koulukuljetuksista lukuvuonna 2019 - 2020

Liite 4 Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2019 - 2020

Liite 5 Esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2019 - 2020

 

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT LEMIN KUNNAN AVOIMESTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ

LUKUVUONNA 2019 - 2020

Tarjouspyyntö Lemin kunnan avoimesta joukkoliikenteestä lukuvuonna 2019 - 2020

Liite 1 Tarjouspyynnön kohteet

Liite 2 Tarjous Lemin kunnan avoimesta joukkoliikenteestä lukuvuonna 2019 - 2020 (ajalla 8.8. - 20.12.2019 ja 8.1. - 29.5.2020, ei lauantaina 7.9.2019)

Liite 3 Sopimusluonnos avoimena joukkoliikenteenä hoidettavasta kuljetuksesta lukuvuonna 2019 - 2020

Liite 4 Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2019 - 2020

Liite 5 Esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2019 - 2020

 

 

LEMIN KOULUKESKUKSEN JA KUUKANNIEMEN KOULUN OPPILAIDEN SEKÄ PIKKU-PALOLAN, IITIÄN JA PÄIVÄKOTI ORAVANPESÄN ESIOPETUSOPPILAIDEN KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2018 - 2019

Kuukanniemen koulun ja Päiväkoti Oravanpesän Markku Rapin linja-autolla ajettavat aamu- ja paluukuljetusreitit

Lemin koulukeskuksen, Päiväkoti Pikku-Palolan ja Iitiän päiväkodin Veli-Pekka Okon ja Tarja Husu-Tuuliaisen taksilla  sekä Liikenne O. Eteläpään ja Markku Rapin linja-autolla ajettavat aamu- ja paluukuljetusreitit

Linja-autolla ajettavat Lemin koulukeskuksen ja Kuukanniemen koulun sekä Päiväkoti Oravanpesän esiopetusoppilaiden aamu- ja paluukuljetukset

Koulukuljetuksiin osallistuvien taksinkuljettajien ja linja-autofirmojen edustajien yhteystiedot

Linkkejä

Lemin koulukeskus

 

Back to Top