Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ” lapsehönnin ” omassa kodissa, kodinomaisessa ympäristössä tapahtuvaa lasten varhaiskasvatusta.Hoitokotiin voidaan sijoittaa 10 kk – 5 v ikäisiä lapsia, joilla on tavanomaisen päivähoidon tarve. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan päiväkotiin. Perhepäivähoidossa oleville lapsille järjestetään varahoito joko toisesta perhepäivähoitokodista tai päiväkodista.

 

Perhepäivähoitokoteja on toimintavuonna 2018 -2019  seitsemän, joista neljä on kirkolla ja kolme Kuukanniemessä

Toimintaa ohjaavat Lemin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (KuntaVasu)  ja perhepäivähoidon vuosisuunnitelma 2018-2019. Lapsen varhaiskasvatuksesta laaditaan Hoitosopimus ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu).

” lapsehönni = lemiläinen murresana, joka tarkoittaa lapsen hoitajaa

 

Perhepäivähoidon ohjaajana toimii
Tarja Seppälä, 040 5450 325
tarja.seppala (at) lemi.fi
 

Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma 2014 -15
Perhepäivähoidon vuosisuunnitelma 2018 - 2019

Back to Top