Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on  ” lapsehönnin ” omassa kodissa, kodinomaisessa ympäristössä tapahtuvaa lasten varhaiskasvatusta.
Hoitokotiin voidaan sijoittaa 10 kk – 6 v ikäisiä lapsia, joilla on tavanomaisen päivähoidon tarve. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan päiväkotiin. Perhepäivähoidossa oleville lapsille järjestetään varahoito joko toisesta perhepäivähoitokodista tai päiväkodista.

 

Perhepäivähoitokoteja on seitsemän, joista kolme on kirkolla ja neljä Kuukanniemessä

 

Lapselle laaditaan Hoitosopimus ja Lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma
Perhepäivähoidolle on laadittu Perhepäivähoidon vuosisuunnitelma v:lle 2016-17

 

” lapsehönni = lemiläinen murresana, joka tarkoittaa lapsen hoitajaa

 

Perhepäivähoidon ohjaaja
Tarja Seppälä, 040 5450 325
tarja.seppala (at) lemi.fi
 

Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma 2014 -15
Perhepäivähoidon vuosisuunnitelma 2017 - 2018

Back to Top