Varhaiskasvatuspalvelut

Lemin kunnan varhaiskasvatuspalveluja ovat lasten päivähoito, esiopetus ja leikkitoiminta. Seurakunta ja järjestöt tarjoavat myös lapsille ja perheille varhaiskasvatusta. Iitiän päiväkoti sijaitsee Tuomelanpellon alueella. Päiväkodissa on toimintavuonna 2016-2017 neljä lapsiryhmää. Päiväkoti Pikku-Palola sijaitsee kirkolla. Päiväkodissa on kaksi ryhmää. Päiväkoti Oravanpesä sijaitsee Kuukanniemessä ja siinä on kolme lapsiryhmää. Perhepäivähoitajia on kirkolla ja Kuukanniemessä. Päiväkodit järjestävät lasten esiopetuksen. Päiväkotiin voidaan sijoittaa 10 kk – 6 v ikäisiä lapsia. Iitiän päiväkoti toimii laajennettuna päiväkotina ja järjestää lasten vuorohoidon. Perhepäivähoitoon sijoitetaan pääsääntöisesti 1- 5 vuoden ikäisiä lapsia.

 

Kotihoidon tuki ja Yksityisen hoidon tuki

Lakisääteiseen kotihoidontukeen ja yksityiseen hoitoon liittyvät asiat hoitaa Kela. Lemin kunta ei maksa erillistä kuntalisää.

 

Yksityinen päivähoito

Kts Yksityiset perhepäivähoitajat tai Yksityiset päiväkodit ( Lappeenranta )

 

Leikkitoiminta

Leikkitoimintaa on järjestetty kesäkuussa 2 viikkoa kahdella leikkipuistolla kirkolla ja Kuukanniemessä. Toiminta on ohjattua ja se on perheille maksutonta. Päivittäinen toiminta – aika on klo 9 -13 Toiminnasta ilmoitetaan toukokuussa.

 

Päivähoitotoimisto

Päivähoitotoimisto sijaitsee Kunnan virastossa; os Toukkalantie 2, 54710 Lemi. Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä tarja.seppala (at) lemi.fi 040 5450325

 

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitopaikkaa tulee hakea erillisellä hakulomakkeella vähintään 4 kk ennen hoidon aloituksen tarvetta. Mikäli hoidon tarve perustuu äkilliseen työllistymiseen tai opiskelupaikan saamiseen tulee hakemus toimittaa 2 viikkoa ennen hoidon aloittamista. Päivähoitoon on jatkuva haku. Hakuaika elokuussa 2017 vapautuville hoitopaikoille päättyy 31.3.2017. Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta ja päiväkodeista. Hakemus  tulee toimittaa Lemin kunnan Päivähoitotoimistoon, osoite: Toukkalantie 2 – 54710 Lemi .Hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti: easiointi.ekarjala.fi

Päivähoitopaikasta tehdään päätös, joka toimitetaan kirjallisesti huoltajille. Huoltajien tulee ilmoittaa hoitopaikan vastaanottamisesta.

 

Päivähoitopaikan irtisanominen

Lapselle myönnetään päivähoitopaikka toistaiseksi voimassa olevana. Päivähoitopaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa mikäli päivähoidon järjestelyt niin edellyttävät. Mikäli lapsen päivähoitopaikka halutaan irtisanoa, tulee se tehdä kirjallisesti joko sähkö-  postilla tai erillisellä irtisanomislomakkeella.

Back to Top