Varhaiskasvatuspalvelut

Lemin kunnan varhaiskasvatuspalveluja ovat lasten varhaiskasvatus, esiopetus ja leikkitoiminta. Seurakunta ja järjestöt tarjoavat lapsille ja perheille kerhotoimintaa. Iitiän päiväkoti sijaitsee Tuomelanpellon alueella, päiväkodissa on kolme lapsiryhmää. Päiväkoti Pikku-Palola sijaitsee kirkolla ja siinä on yksi yli 3 v ikäisten lasten ryhmä  ja esiopetustoimintaa. Päiväkoti Oravanpesä sijaitsee Kuukanniemessä ja siinä on kolme lapsiryhmää. Perhepäivähoitajia on kirkolla ja Kuukanniemessä. Päiväkodit järjestävät lasten esiopetuksen. Päiväkotiin voidaan sijoittaa 10 kk – 6 v ikäisiä lapsia. Iitiän päiväkoti toimii kunnan vuorohoitoa järjestävänä päiväkotina. Perhepäivähoitoon sijoitetaan pääsääntöisesti 10 kk - 5 vuoden ikäisiä lapsia.

Varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen käsittää 20 t viikossa tapahtuvan läsnäolon (enintään 84 t/kk).Mikäli lapselle tarvitaan tätä laajempaa varhaiskasvatusta tai vuorohoitoa, tulee hoidontarpeen perustua laissa säädettyihin seikkoihin kuten kokopäiväiseen työhän tai opiskeluun.

 

Kotihoidon tuki ja Yksityisen hoidon tuki

Lakisääteiseen kotihoidontukeen ja yksityiseen hoitoon liittyvät asiat hoitaa Kela. Lemin kunta ei maksa erillistä kuntalisää.

 

Yksityinen varhaiskasvatus ja palveluseteli

Kts Yksityiset perhepäivähoitajat tai Yksityiset päiväkodit (Lappeenranta). Lemillä ei ole käytössä palveluseteliä.

 

Leikkitoiminta

Leikkitoimintaa on järjestetty kesäkuussa 2 viikkoa kahdella leikkipuistolla kirkolla ja Kuukanniemessä. Toiminta on ohjattua ja se on perheille maksutonta. Päivittäinen toiminta – aika on klo 8.30 -12.30. Toiminnasta ilmoitetaan toukokuussa.

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea sähköisellä hakulomakkeella vähintään 4 kk ennen aloituksen tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve perustuu äkilliseen työllistymiseen tai opiskelupaikan saamiseen tulee hakemus toimittaa 2 viikkoa ennen aloittamista. Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, osoitteesta https://easiointi.ekarjala.fi

Varhaiskasvatuksen myöntämisestä tehdään päätös, joka toimitetaan kirjallisesti huoltajille. Huoltajat ilmoittavat varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta .Asiakasmaksua peritään ilmoitetusta vastaanottamispäivästä alkaen.

 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka toistaiseksi voimassa olevana. Paikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa mikäli varhaiskasvatuksen järjestelyt niin edellyttävät.Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti irtisanomislomakkeella tai sähköpostilla.Asiakasmaksu peritään irtisanomispäivään saakka.

 

Lemin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 (sivistyslautakunta 31.5.2017 § 61)

 

 

Back to Top