Content tagged with all

Kivistön testamenttirahaston apurahat

Kivistön testamenttirahasto myöntää apurahaa lemiläisille opiskelijoille, jotka täyttävät määräyskirjan ehdon:

"...orpolapsille, jotka ovat huoltajansa ja omien tulojensa ja omaisuutensa vähäisyyden vuoksi avun tarpeessa."

Vapaamuotoinen hakemus ja oppilaitoksen antama opintotodistus pyydetään toimittamaan viimeistään 15.11.2017 osoitteella:

Hilma Kivistön testamenttirahasto
Lemin kunta
Toukkalantie 2
54710  Lemi

Määrittelemätön

Avoimet työpaikat

Luokanopettajan viransijaisuus

 

Lemin kunnassa julistetaan haettavaksi LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS ajalle 7.12.2017-2.6.2018. Viran sijoituspaikka on Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7, Lemi. Tehtäviin kuuluu 2. vuosiluokan opetuksen lisäksi myös liikunnan opetusta.

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/1998 ja 865/2005). Palkka määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Määrittelemätön

Esiopetus

Esiopetus on perusopetuslain määrittämää opetusta ja toimintaa, joka järjestetään ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esioppilaalle opetus on maksutonta. Oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen ja muihin oppilashuollon palveluihin. Oppilas saa esiopetuksen aikana maksuttoman kouluaterian.

Lapselle järjestetään esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus päiväkodista.

Lemin kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma

Määrittelemätön

Sidonnaisuusrekisteri ja sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhatijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säädöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Lemin vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalain 27 §:n ja 28 §:n mukainen vaikuttamistoimielin. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti julkaista pöytäkirjansa kunnan nettisivulla.

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 4.10.2017

 

Maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) on tullut voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti-ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhais-kasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Enimmäismaksu on 290 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 90 % ensimmäisen lapsen maksusta ja enintään 261 euroa. Seuraavista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta ja enintään 58 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Määrittelemätön

Kaik se, mitä myö touhutoa lautakunnas valtuusto apun, tuop (pitäis tuuva) sevverra Lemiläisille liseä etuva niiet meijje puntaroinnit tulis merkitä asjatuntijoije hommiks kuntalaisii niiku valtuutettuikii mielis. Myö koitetoa kattuva sen pereä, et kuntalaisie verorahat tulis käytettyvä mahollisimma tarkkoa valtuusto haluvamal taval kuntalaisie hyväks. (Lemimmurtiel)
 

Järjestöjen kohdeavustukset

LEMIN KUNTA
julistaa haettavaksi

  1. Liikuntajärjestöjen kohdeavustus 1.100€
  2. Nuorisojärjestöjen kohdeavustus 2.400€
  3. Ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus 5.800€
  4. Avustus Suomi 100 Lemin tapahtumien järjestämiseen 1.400€

Hakemukset perusteluineen tulee osoittaa Lemin sivistyslautakunnalle viimeistään 27.10.2017 mennessä os. Toukkalantie 2, 54710 LEMI.

Määrittelemätön

Sivut

Back to Top