Content tagged with all

Kaik se, mitä myö touhutoa lautakunnas valtuusto apun, tuop (pitäis tuuva) sevverra Lemiläisille liseä etuva niiet meijje puntaroinnit tulis merkitä asjatuntijoije hommiks kuntalaisii niiku valtuutettuikii mielis. Myö koitetoa kattuva sen pereä, et kuntalaisie verorahat tulis käytettyvä mahollisimma tarkkoa valtuusto haluvamal taval kuntalaisie hyväks. (Lemimmurtiel)
 

Kiinteistö- ja rakennustietojen selvittäminen

Lemin kunnan tekninen osasto toteuttaa kiinteistö- ja rakennustietojen selvitystyön, jonka tarkoituksena on päivittää eri rekistereissä olevat mahdollisesti osittain puutteelliset tiedot ajan tasalle.

Selvitystyö on aloitettu kesällä 2017. Kiinteistöjen omistajille on lähetetty postitse lomake, jolla puuttuvat tiedot voi täydentää. Lomakkeen voi vielä palauttaa, vaikka pyydetty määräaika onkin mennyt ohi.

Määrittelemätön

Vesihuolto

Ves​ilaitoksen päivystys

Arkipäivinä 7-15.30 vesilaitoksen hoitaja p. 0400 340148 ja muina aikoina vesilaitoksen päivystyksestä huolehtii Lappeenrannan Energia Oy puh. 0400 659 206
 

Verkostovesianalyysit

Kuukanniemi ja Kirkonkylä 16.4.2018 [.xlsx]
 

Käyttömaksut 1.1.2018

  • Vesimaksu 2,34 €/m³
  • Jätevesimaksu 5,16 €/m³

Liittymismaksut

Määrittelemätön

Varhaiskasvatus tiedottaa

Kesäajan järjestelyt ja lasten lomat 2018

 

Varhaiskasvatustoiminta

Kesän aikana (kesä – heinäkuu) varhaiskasvatuksen kysyntä vähenee ja toimintaa supistetaan.Kesällä päiväkotien ryhmiä yhdistetään ja heinäkuun ajaksi koko varhaiskasvatus keskitetään Iitiän päiväkotiin. (1.7.-31.7.2018). Perhepäivähoitajien lomat sijoitetaan kesä -heinä- elokuulle.

Hiljaisena toiminta - aikana tehdään päiväkodeissa tarvittavia korjaus- ja huolto-toimenpiteitä. Henkilökunnan vuosilomat sijoitetaan toiminnan kannalta hiljaiseen aikaan.

 

Määrittelemätön

Sivut

Back to Top