Content tagged with all

Maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) on tullut voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti-ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhais-kasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Enimmäismaksu on 290 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 90 % ensimmäisen lapsen maksusta ja enintään 261 euroa. Seuraavista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta ja enintään 58 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Määrittelemätön

Ulkoliikuntapaikat viikolla 10

Lemin kunnan vapaa-aikatoimi tiedottaa talvikauden 2018 ulkoliikuntapaikkojen kunnosta vko 10

Sää puhkuu kevättä ja on aika hiljalleen lopettaa talviajan liikuntapaikkojen kunnossapitotyöt. Tämä viikko näyttää heittelevän kelioloja. Tarkoitus oli yrittää pitää vielä hiihtopaikkoja kunnossa, mutta keliolojen mukaan mennään. Jos vesikeli jatkuu latujen kunnossapito loppuu tähän viikkoon.

Luistelualueiden kunnossapitotyöt onkin jo lopetettu. Tältä osin toivon, ettei kukaan mene omatoimisesti hoitotöitä suorittamaan, kun ne kerran on lopetettu tältä talvikaudelta.

Määrittelemätön

Kaik se, mitä myö touhutoa lautakunnas valtuusto apun, tuop (pitäis tuuva) sevverra Lemiläisille liseä etuva niiet meijje puntaroinnit tulis merkitä asjatuntijoije hommiks kuntalaisii niiku valtuutettuikii mielis. Myö koitetoa kattuva sen pereä, et kuntalaisie verorahat tulis käytettyvä mahollisimma tarkkoa valtuusto haluvamal taval kuntalaisie hyväks. (Lemimmurtiel)
 

Kokoukset 2018

1/2018 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 22.2.2018

 

Vesihuolto

Ves​ilaitoksen päivystys

Arkipäivinä 7-15.30 vesilaitoksen hoitaja p. 0400 340148 ja muina aikoina vesilaitoksen päivystyksestä huolehtii Lappeenrannan Energia Oy puh. 0400 659 206
 

Verkostovesianalyysit

Kuukanniemi ja Kirkonkylä 6.2.2018 [.xlsx]
 

Käyttömaksut 1.1.2018

  • Vesimaksu 2,34 €/m³
  • Jätevesimaksu 5,16 €/m³

Liittymismaksut

Määrittelemätön

Muut järjestöt

Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry
Salme Muurikka
050 367 4778
Katajankaari 14
54850 KUUKANNIEMI
smuurikka (at) gmail.com

 

LYKKY ry
Kirsi Hyvönen
050 378 2418
Juuresahontie 59
54850 KUUKANNIEMI
kirsihy (at) gmail.com

 

Lemin Hevosystäväinseura
Kyösti Väisänen
040 537 5926
Reunatie 22
54710 LEMI
 

 

Määrittelemätön

Sivut

Back to Top