Content tagged with all

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys.
Jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan ympäristösuojelulain, jätevesiasetuksen ja ympäristösuojelumääräysten mukaisia vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Korjausvaatimus koskee alle 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta olevia rakennuksia ja pohjavesialueilla sijaitsevia kiinteistöjä.

Määrittelemätön

Lemin kunnan ilmoitukset

29. maaliskuu 2019 - 12:35 -- johanna.makela@...

 

Tässä julkaistaan kuntalain 108 §:n tarkoittamat Lemin kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 140 §:n mukaan julkaistavat pöytäkirjat ja toimielinten kokouskutsut löytyvät toimielimittäin kunnan verkkosivuilta kohdasta HALLINTO -> Päätökset ja esityslistat.

Kunnantalon eteisaulassa on julkisten kuulutusten ilmoitustaulu, johon erityislakien mukaiset ja muiden viranomaisten kuulutukset edelleen kiinnitetään.

 

Muutoksia varhaiskasvatuksessa

Palvelutarpeen valikosta poistuu alin ja pienin hoitoaika.  Pienin luokka " enintään 42 t / kk" poistuu valikosta siten, että 1.4. alkaen niitä ei enää myönnetä.

Voimassa olevat sopimukset ovat edelleen voimassa.

 

Varhaiskasvatuksen Palvelutarve

Palvelutarvetta voi muutta 1.4. alkaen ainoastaan siten, että muutos on voimassa vähintään 3 kk ellei muutoksen tarve johdu varhaiskasvatuslaissa mainituista perusteista. (Sivistyslautakunta 13.3.2019 / §11)

Määrittelemätön

Sivut

Back to Top