Content tagged with all

Koirakurseäntö

Lemi kunnaisäin kunnatuval 29.1. hyväksymä ja Kyme leänihallitukse 10.5. vahvistama seäntö koirakuriks ja järjestykseks vuojelt 1977

Ensimmäiseks:
Koirii vällölleä olemine Kirkol ja Kuukanniemes o vuoje kaikkin aikoin kiellettynneä.

Koirii soap ulkoiluttoa voa sellail et omistaja tai evusmies on koira keral ja sillokii o varottava ettei koira sonni sellasil paikoil mis ihmiset kulkoot.

Vaste on varottava paikkoja mis lapset telmiit, uimapaikkoja, kaupakartanoita ja torie likoamista.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja 1.1.2019 alkaen

Määrittelemätön

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien ympäristöterveys- ja ympäristönsuojeluasioita hoitaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, joka on osa Lappeenrannan kaupungin organisaatiota. Viranomaistehtävistä, joihin kuuluvat mm. terveydensuojelu-, elintarvike-, ympäristönsuojelu-, vesi-, maastoliikenne-, vesiliikenne- ja vesihuoltolain mukaiset viranomaistehtävät, vastaa Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta.

Määrittelemätön

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys.
Jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan ympäristösuojelulain, jätevesiasetuksen ja ympäristösuojelumääräysten mukaisia vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Korjausvaatimus koskee alle 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta olevia rakennuksia ja pohjavesialueilla sijaitsevia kiinteistöjä.

Määrittelemätön

Sivut

Back to Top