Content tagged with all

Lemin kunnan ilmoitukset

29. maaliskuu 2019 - 12:35 -- johanna.makela@...

 

Tässä julkaistaan kuntalain 108 §:n tarkoittamat Lemin kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 140 §:n mukaan julkaistavat pöytäkirjat ja toimielinten kokouskutsut löytyvät toimielimittäin kunnan verkkosivuilta kohdasta HALLINTO -> Päätökset ja esityslistat.

Kunnantalon eteisaulassa on julkisten kuulutusten ilmoitustaulu, johon erityislakien mukaiset ja muiden viranomaisten kuulutukset edelleen kiinnitetään.

 

Elinkeinotoiminnan kehittäminen

”Lemin kunnan sydän sykkii yrittäjyydelle!”

Elinkeinotoimi vastaa kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisestä, mukaan lukien kuntamarkkinointi. Kunta tukee lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamista, markkinointia ja yritystoiminnan edistämiseen liittyvää koulutusta.

Yhteyshenkilönä kunnassa on kunnanjohtaja.

Lemin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja on Esa Jukanen, puh. 040 774 3403.
 

Määrittelemätön

Tekniset palvelut

Määrittelemätön

Vapaa-aikatoimi

Kysy meiltä mitä, missä, milloin? Haluamme palautetta yhteisen viihtyvyyden lisäämiseksi, puh. 040 595 7350 tai kati.ahonen@lemi.fi . Vapaa-aikatoimistossa sinua palvelee vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen sekä nuoriso-ohjaaja Ville Rautiainen ja tämän lisäksi kentällä lukuisa vireiden järjestöjen joukko, joista osa esittäytyy Lemin kotisivuilla. Palvelujen tarjonnassa meille on tärkeää: – huokeus – yhteistyö – ihmisläheisyys – helppo saatavuus – yksilön huomioon ottaminen – tiedon kulku

Määrittelemätön

Sivut

Back to Top