Johto- ym. säännöt

Kunnan hallintosäännössä annetaan kuntalain 90 §:n mukaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toimintaan liittyvistä asoista. Kunnanvaltuusto on 29.5.2017 § 22 hyväksynyt uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön. Valtuusto on 13.11.2017 hyväksynyt hallintosääntöön muutamia pieniä muutoksia, jotka ovat tulleet voimaan 17.11.2017.

Lemin kunnan hallintosääntö 17.11.2017 alkaen

Back to Top