Johto- ym. säännöt

Kunnan hallintosäännössä annetaan kuntalain 90 §:n mukaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toimintaan liittyvistä asoista. Kunnanvaltuusto on 29.5.2017 § 22 hyväksynyt uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön.

Lemin kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen

Samalla kunnanvaltuusto kumosi seuraavat vanhat johtosäännöt:

Hallintosääntö 17.11.2014 alkaen, kunnanvaltuusto 10.11.2014
Kunnanvaltuuston työjärjestys, kunnanvaltuusto 16.11.1995
Luottamushenkiloiden_palkkiosääntö, kunnanvaltuusto 15.11.1999 § 26, vuoden 2015 korvaukset

Back to Top