Strategiat

Lemin kunnanvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 § 23 kunnan strategian vuoteen 2025. Valtuusto päätti samalla, että strategiatyötä jatketaan siten, että määritellään toteutumisen arviointi ja seuranta.

Lemin kunnan strategia 2025

Back to Top