Koirakurijärjestyssääntö

Lemin kunnanvaltuuston 29.1.1977 hyväksymä ja Kymen lääninhallituksen 10.5.1977 vahvistama koirakurijärjestyssääntö on kumottu Järjestyslailla ja koirakurista on nyt määräykset Järjestyslain 14 §:ssä.

Koirakurin murreversio on kuitenkin vielä tallessa ja sisällöltään se varsin hyvin vastaa myös voimassa olevan Järjestyslain määräyksiä.
 

Sama Lemi murtiel

Lemi kunnaisäin kunnatuval 29.1. hyväksymä ja Kyme leänihallitukse 10.5. vahvistama seäntö koirakuriks ja järjestykseks vuojelt 1977

Ensimmäiseks:
Koirii vällölleä olemine Kirkol ja Kuukanniemes o vuoje kaikkin aikoin kiellettynneä. Koirii soap ulkoiluttoa voa sellail et omistaja tai evusmies on koira keral ja sillokii o varottava ettei koira sonni sellasil paikoil mis ihmiset kulkoot. Vaste on varottava paikkoja mis lapset telmiit, uimapaikkoja, kaupakartanoita ja torie likoamista. Mitä ielläpäi on vällölleä olemisest santu ei tarkota alle viie kuukauve vanhoa, ei palvelus- eikä opaskoiroa. Metästyksest koira keral mainitoa eriksie metästyslais.

Toiseks:
Kuka rikkuu teän seäannö meäräyksiä soap sakkoa jos ei muute ole viel kovempoa rankaistusta meärätty.

Kolmanneks:
Lemil teä seäntö tuluu voimoa het; leänihallitukselle se ei kuulu miteä.

Back to Top