Vatulointi tulee liian kalliiksi

Keskiviikko, joulukuu 5, 2018

Maakunta- ja sote-uudistus tulee saattaa maaliin mahdollisimman pian. Vatulointi valtakunnan tasolla on jo aiheuttanut mittavia kustannuksia kunnille ja kuntayhtymille, eikä edelleenkään ole varmaa tietoa mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu.

Kasvavien sote-menojen kanssa on vaikeuksia koko maassa, ei pelkästään Etelä-Karjalassa. Tämä tulisi huomioida valtion taholta. Kuntien rahoitus ei kasva lähimainkaan samaa tahtia kuin sote-menot, joten tilanne on täysin kestämätön.

Etelä-Karjalassa pahin tilanne on Taipalsaarella ja Lemillä, joissa saatetaan joutua selvitysmenettelyyn jo lähivuosina, ellei tilanne parane. Painelaskelmien perusteella sama uhka on monen muunkin kunnan päällä, kun lukuja tarkastellaan vähän pidemmälle.

Ei siis ole ihme, että kunnat neuvottelevat sote-kiinteistöjensä myynnistä yksityisten kanssa. Mahdollisten myyntivoittojen lisäksi kunnat haluavat varmistaa lähipalvelut myös tulevaisuudessa, ja päästä eroon suuresta kiinteistöriskistä. Eksote joutuu tiukassa taloustilanteessa arvioimaan jatkossa tarvittavat palvelut ja niihin tarvittavat tilat kriittisesti, toivon mukaan hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa. Kiinteistökaupat tulisikin nähdä ennemmin mahdollisuutena kuin uhkana. Jos samalla palvelutuotantoa ulkoistetaan, niin nykyisen henkilöstön asema pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin muutostilanteessa.

Odottava tilanne ei ole kenenkään eduksi kun ei voida tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia. Yhtä kaikki, uudistus tulee saattaa nopeasti voimaan. Tai jos uudistusta ei tule, niin sekin tieto olisi tärkeä.

Jussi Stoor
Kunnanjohtaja

Kirjoitus julkaistu alunperin Etelä-Karjalan maakuntaliiton Uusinajattelijat-blogissa 27.11.2018

Back to Top