Esiopetus

Esiopetus on perusopetuslain määrittämää opetusta ja toimintaa, joka järjestetään ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esioppilaalle opetus on maksutonta. Oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen ja muihin oppilashuollon palveluihin. Oppilas saa esiopetuksen aikana maksuttoman kouluaterian.

Lapselle järjestetään esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus päiväkodista.

Lemin kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetusryhmät ja yhteystiedot:

Kirkonkylä
Punaportinkatu 7 54710 Lemi
Esikot
puh. 0400 473 734

Iitiä – Tuomelanpelto – alue
Iitiän päiväkoti, Tuomelankankaantie 1 53830 Lappeenranta
Pilvilinna (Taikametsä)
puh. 040 8491913

Kuukanniemi
Päiväkoti Oravanpesä, Juvolantie 409 54850 Kuukanniemi
Aapiskukon Esiopetus
puh. 0400 375 498

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ei ole ilmoittautumista. Esiopetusoppilaalle osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös lähetetään huoltajille kevään aikana. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tulee hakea erikseen.
 

Esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2019 - 2020

 

Esi- ja perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2020 - 2021

Esi- ja perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2021 - 2022

 

Oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet (Lemin sivistyslautakunta 16.12.2013 § 99)

Back to Top