Maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmakusta säädetään asiakasmakulaissa (1503/2016). Laissa määritellään maksujen määräytymisestä, perimisestä sekä maksujen perusteena olevista tuloista. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta varatun hoitoajan perusteella.

Enimmäismaksu on 1.8.2018 alkaen 289 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % ensimmäisen lapsen maksusta ja enintään 145  euroa. Seuraavista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 euroa. Ensimmäiseksi lapseksi katsotaan perheen varhaiskas-vatuksessa oleva nuorin lapsi.

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olosuhteessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Huomioon otetaan myös varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tulot kuten saatu elatusmaksu / elatustuki ja eläke.

Maksuun vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksesta varattu hoitoaika. Aika määritellään tuntien mukaan. Osa-aikainen varhaiskasvatus tarkoittaa enintään 20 t viikossa ja enintään 84 t kuukaudessa. Kokoaikainen varhaiskasvatus tarkoittaa hoitoaikaa joka on yli 20 t viikossa ja yli 84 t kuukaudessa. 

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, jota peritään varhaiskasvatuspaikasta annetun päätöksen aloituspäivästä alkaen. Asiakasmaksun periminen päättyy varhaiskasvatuspaikan irtisanomiseen.

Varhaiskasvatusta koskevaa hoitoaikaa voidaan muuttaa Palvelutarpeen muutos - lomakkeella. Muutos tulee tehdä vähintään kalenterikuukaudeksi ja kaksi viikkoa ennen muutoksen ajankohtaa. Asiakasmaksupäätös muutetaan palvelutarpeen muuttuessa.

Käytettyä varhaiskasvatusaikaa seuraataan Effica Läsnä ohjelman avulla. Mikäli käytetty varhaiskasvatusaika ylittyy, peritään ylityskuukaudelta talukon mukainen seuraavan maksuluokan mukainen maksu.
 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen ja periminen 1.8.2018 alkaen
Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2014 alkaen
Tiedote varhaiskasvatuksen maksuista 1.3.2017 alkaen

Tuloselvityslomake varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä varten

Back to Top