Terveys- ja sosiaalipalvelut

Vuoden 2009 alussa toimintansa aloittanut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) yhdistää alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhusten palvelut ja sosiaalihuollon aivan uudella tavalla. Kuntien aikaisemmin järjestämät terveys- ja sosiaalipalvelut ja niitä tuottava henkilöstö siirtyivät piirille vuoden 2010 alusta. Vastuu palvelujen tuottamisesta ja palvelujen toiminnasta on Eksotella. Eksote on maakunnan suurin työnantaja, joka työllistää noin 3600 henkilöä. Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveyspiiri (Eksote)

Back to Top