Toiminta

Lemin vapaa-aikatoimi haluaa olla lähellä kuntalaista ja kunnassa vierailevia. Haluamme löytää mahdollisimman monelle mukavaa tekemistä. Vapaa-aikatoimi tekee tiivistä yhteistyötä Lemin eri järjestöjen ja kansalaisopiston kanssa. Toiminnassa ja esimerkiksi liikuntapaikkojen suunnittelussa otetaan kaikki ikäryhmät huomioon.
 

Lemin Murre
 

Toiminnassa kunnioitamme lemilästä perinnettä ja pyrimme vaalimaan mm. Lemin murretta.

 

Lainaus Lemin murresanakirjan saatetekstiin

Lemin murteen sanakirja on ollut tekeillä itse asiassa satakunta vuotta. Suomen murteiden sanakirjaa varten on sana-aineistoa koottu 1900-luvun vaihteesta. 1930-luvulla kerättiin "täydellisyyteen pyrkiviä" pitäjänsanastoja eri murrealueilta. Niistä Veikko Ruoppilan 1932-1936 keräämä Lemin sanasto, lähes 32 000 sanalippua, on yksi parhaita. Sen toimittaminen kirjaksi alkoi 1980-luvulla Ruoppilan omasta aloitteesta

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö myönsi alkurahoituksen ja Mirja Heininen aloitti artikkelityön. Sen alkuvaihetta Veikko Ruoppila itsekkin seurasi aktiivisesti, luki tekstit ja ehdotti korjauksia. Myöhemmin työtä jatkoi Sari Vaula, hänkin Kotuksen työntekijä, joka kirjoitti sanakirjan tekstin tietokoneella. Kotimaisten kielten keskuksen johto suhtautui alusta alkaen hankkeeseen myötämielisesti.

Monta vuotta Lemin sankirja oli olemassa vain vanhanaikaisesti käyneellä tietokoneen levykkeellä, eikä tiedetty, oliko se käyttökelpoinen. Oli se, onneksi. Sanakirjasta tuli yksi Lemin Suomi 100-hanke, jonka kimpussa on lopulta ollut kolme naista: Mirja Heininen, Sirkka Liljander ja Tarja Lindfors.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet työssä mukana, tästä loppuvaiheesta etenkin Lemin kuntaa. Kiitän myös lemiläisten aitoa kiinnostusta oman kulttuurinsa tallentamiseen. Sanastosta näkyy koko elämän kirjo. Joitakin täydennyksiä ja selityksiä olen pannut muistiin vielä viime aikoina, esimerkiksi Lemin kesätorin keskusteluista.

Eräässä sanalipussa "maister" lohdutti allapäin ollutta kielenopastaan: tämän monet tiedot ja viisaudet säilyisivät sanalipussa tuleviin aikoihin, vaikka hän itse ei enää niitä näkisi. "Seä olet nuor ku heinä, meä ole vanha ku rove." Vanhan kansan elämää voi ja kannattaa tästä sanakirjastakin tutkia.

Lemillä 24.10.2017

M.H.

Lemin murresanakirjaa voit ostaa soittamalla numeroon 040 595 7350

 

Lemi sijaitsee suurten murrealueiden välissä, mikä on aikanaan vaikuttanut Lemin ainutlaatuisen murteen kehittymiseen. Murre voi edelleen hyvin, ja onpa katekismuskin käännetty tälle hienolle kielelle.
 

Tässä muutamia esimerkkejä:
Lemin murresanaveikkaus
Lemin murresanaveikkaus oikeat vastaukset
Lemin murretta
Lemin murretta kännökset
Meeri Haikon Muistelmia
 

Tärkeimpiä toimintoja:
 

Järjestöparlamentin toiminta
Nuorisotilatoiminta
Lasten kulttuuritoiminta METKU
Erilaiset tapahtumat

Lemin järjestöparlamentti 1989-2013

 

Back to Top