Palvelut

Opetuspalvelut

Lemiläiset koululaiset saavat perusopetusta Lemin koulukeskuksessa (luokat 1-9) sekä Kuukanniemen koulussa (luokat 1-6).

Koulujen tapahtumat löydät koulujen kalenterista

 

Koulujen työ- ja loma-ajat

Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2020 - 2021

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen järjestämisestä vastaavat sivistyslautakunta ja sivistysosasto. Sivistyspalveluihin kuuluvat opetustoimi, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa-aikapalvelut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Lemin kunnan varhaiskasvatuspalveluja ovat lasten varhaiskasvatus, esiopetus ja leikkitoiminta. Seurakunta ja järjestöt tarjoavat lapsille ja perheille kerhotoimintaa. Iitiän päiväkoti sijaitsee Tuomelanpellon alueella, päiväkodissa on kolme lapsiryhmää. Päiväkoti Pikku-Palola sijaitsee kirkolla ja siinä on yksi yli 3 v ikäisten lasten ryhmä  ja esiopetustoimintaa. Päiväkoti Oravanpesä sijaitsee Kuukanniemessä ja siinä on kolme lapsiryhmää. Perhepäivähoitajia on kirkolla ja Kuukanniemessä. Päiväkodit järjestävät lasten esiopetuksen. Päiväkotiin voidaan sijoittaa 10 kk – 6 v ikäisiä lapsia.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Vuoden 2009 alussa toimintansa aloittanut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) yhdistää alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhusten palvelut ja sosiaalihuollon aivan uudella tavalla. Kuntien aikaisemmin järjestämät terveys- ja sosiaalipalvelut ja niitä tuottava henkilöstö siirtyivät piirille vuoden 2010 alusta. Vastuu palvelujen tuottamisesta ja palvelujen toiminnasta on Eksotella. Eksote on maakunnan suurin työnantaja, joka työllistää noin 3600 henkilöä.

Vanhuspalvelut

Vanhusten palvelut sisältävät erityyppisiä kotiin annettavia palveluja kuten tukipalveluita, neuvontaa ja kotihoitoa sekä eri muotoisia asumis- ja laitospalveluita ja sosiaalityöntekijän palveluita. Yhteisenä tavoitteena hyvinvointiyritysten ja kolmannen sektorin kanssa on turvata ikääntyville hyvän elämän edellytykset. Palveluista vastaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien ympäristöterveys- ja ympäristönsuojeluasioita hoitaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, joka on osa Lappeenrannan kaupungin organisaatiota. Viranomaistehtävistä, joihin kuuluvat mm. terveydensuojelu-, elintarvike-, ympäristönsuojelu-, vesi-, maastoliikenne-, vesiliikenne- ja vesihuoltolain mukaiset viranomaistehtävät, vastaa Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta.

Tekniset palvelut

Linja-aikataulut

Ely-vuorot Lemin ja Lappeenrannan välillä 13.8.2020 alkaen

Liikenne O. Eteläpää Oy

Lemi – Lappeenranta matkakeskus
06.55 - 07.35 M-P+
08.20 - 08.55 M-P+
13.40 - 14.15 M-P+
15.00 - 15.40 Koulp (ajaa koulukeskuksen pysäkin kautta)

Lappeenranta matkakeskus – Lemi
07.35 - 08.20 M-P+ (ajaa Lemin koulukeskuksen kautta)
12.35 - 13.10 M-P+
14.20 - 14.55 Koulp
16.10 - 16.45 M-P+

M-P+ = kouluvuoden aikana, Koulp = koulupäivinä

Lomakkeet

Tällä sivulla olevat lomakkeet ovat pääosin .pdf muotoisia ladattavia tiedostoja. Muutamista lomakkeista on myös sähköinen versio Lemin verkkoasiointipalvelussa. Palvelun käyttö vaatii tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla.

 

Linkkejä

Back to Top