Hallintosääntö

Kunnan hallintosäännössä annetaan kuntalain 90 §:n mukaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toimintaan liittyvistä asoista. Kunnanvaltuusto on 29.5.2017 § 22 hyväksynyt uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön. Valtuusto on 13.11.2017 hyväksynyt hallintosääntöön muutamia pieniä muutoksia, jotka ovat tulleet voimaan 17.11.2017. Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 yhden muutoksen, joka ovat tulleet voimaan 16.11.2018. Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.5.2019 kokouksessaan muutamia pieniä muutoksia, jotka tulivat voimaan 31.5.2019.

Lemin kunnan hallintosääntö 17.11.2017 alkaen
Lemin kunnan hallintosääntö 16.11.2018 alkaen

Lemin kunnan hallintosääntö 31.5.2019 alkaen

Back to Top