Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusrekisteri ja sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhatijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säädöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen (Lemillä teknisen lautakunnan) jäseniä.

Velvollisuus koskee myös em. toimielimien varajäseniä.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat jättäneet seuraavat henkilöt:

 

Buuri Kati
Hakonen Hannu
Holopainen Petteri
Husu-Tuuliainen Tarja
Junni Antti
Junnikkala Mika
Kahelin Jari
Karhu Anu
Kemppainen Teemu
Keskinen Sari
Koivisto Juha
Konttinen Tuula
Kärmeniemi Heli
Laurikainen Ritva
Mielikäinen Juha
Mäkelä Johanna
Nisonen Lasse
Okko Veli-Pekka
Ovaskainen Jarkko
Ovaska Panu
Papinniemi Sari
Penttilä Arto
Pesari Markku
Punkka Jouni
Rings Mervi
Sirkka Laura
Taipale Heikki
Tapanainen Matti
Tölski Jarmo
Vesterlund Tommy
Värtö Nina

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriseloste

 

Back to Top