Vaalilautakunnat

Kunnanhallitus valitsee äänestysalueiden vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan jokaista vaalia varten erikseen.
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta

Varsinaiset jäsenet:
Papinniemi Sari, puh.joht.
Sirkka Laura, varapuh.joht.
Kinnunen Veli-Pekka
Konttinen Tuula
Väisänen Kyösti

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Lattu Anneli
2. Holopainen Petteri
3. Kärmeniemi Jukka
4. Holopainen Seppo
5. Rings Mervi

Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta

Varsinaiset jäsenet:
Sairanen Heli
Purtilo Pekka
Mielikäinen Juha
Pesari Irma
Värtö Marja

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Värtö Veijo
2. Ovaskainen Jarkko
3. Junni Antti
4. Värtö Nina
5. Värtö Kaija

Vaalitoimikunta

Varsinaiset jäsenet:
Tapanainen Matti, puh.joht.
Okko Antti, varapuh.joht.
Sinkko Jaana

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Sinkko Eija
2. Nisonen Lasse
3. Anu Karhu

Back to Top