Siirry pääsisältöön
Etusivu Palvelut Vapaa-aika Järjestöjen yhdyshenkilöt Eläkeläis- ja Reservijärjestöt

Eläkeläis- ja Reservijärjestöt

Lemin Reserviläiset ry

Ari Alaoutinen
puh: 045 344 6071
rakennus.alaoutinen@gmail.com
Jäseneksi hyväksytään 18.v Suomen kansalainen. Varusmiespalvelu ei tarvitse olla suoritettuna.
Jäsenmaksu on tällä hetkellä 38e/vuosi. Hoidamme joka toinen vuosi kunniavartion.
Ammuntaharjoitukset/kilpailut ovat n. 4–5 kertaa kaudessa. Olemme osa Etelä Karjalan piiriä ja
valtakunnan toimintaa.

Lemin Reserviupseerikerho ry

Puheenjohtaja Jarmo Tölski
puh: 0401538973
jarmo.tolski@lemi.fiVuonna 1961 perustettu reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö.
Tuemme veteraanityötä mm. vuotuisen sotahistoriamatkan järjestelyissä, ammumme ruutiaseilla
ja osallistumme kunniavartioon sankarihaudalla. Jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka suorittavat asepalveluksen aikana
tai sen jälkeen reserviupseerikurssin RUK:ssa:
lisätietoja: https://www.rul.fi/etelakarjala/


Lemin Sotaveteraanit

Puheenjohtaja Juha Junnonen
puh: 040 5457 369, junnonen.juha@gmail.com
varapuheenjohtaja Paavo Kouvo
puh: 050 3264 865
sihteeri Lasse Partanen
puh: 0500 948 820, lasseerkki.partanen@gmail.com
Lemin Sotaveteraanit ovat reilun 50 vuoden ajan toiminut edunvalvojana paikallisten
sotaveteraanien avustusten välittäjänä ja linkkinä maanpuolustus hengen ylläpitäjänä Lemillä.
Toiminnan jatkumisesta on sovittu niin kauan, kun tunnuksen omaavia on. Perinnetoimikunta
aloittelee Lemillä, joka on Etelä-Karjalan Perinneyhdistyksen alatoimikunta.
Järjestömme on tarkoitettu tunnuksen omaaville veteraaneille ja heidän puolisoillensa. Toiminnan
tukena voi osallistua kannattajajäsenenä. Jäsenetuihin kuuluu Kenttäpostia lehti, joka maksaa 15€.

Veteraanijärjestömme osallistuu tai on järjestäjänä seuraaviin tapahtumiin vuosittain:

  • Talvisodan päättymisen muistotapahtumiin 13.3.(1940).
  • Kansallinen veteraanipäivä 27.4.
  • Kaatuneitten muistopäivä (15.5.2022) päivä sovitettu sunnuntaiksi.
  • Jatkosodan rauhansopimus 19.9.(1944) historian oppitunti koululaisille.
  • Talvisota alkoi 30.11.(1939)
  • Itsenäisyyspäivä 6.12.(1917)

Veteraanihenkinen matka on tehty keväisin sotahistoriallisiin kohteisiin. Matka on avoin muillekin
kuin yhdistyksen jäsenille. Virkistäytymisiin kuuluu erilaiset tapahtumat pikkujoulut ym.
sotilaspoikien ja pikkulottien kanssa.
Vakituista kokoontumispaikkaa ei ole.

 

Eläkeliiton Lemin yhdistys

Puheenjohtaja Sirkku Heimonen
puh: 040 556 4152
sirkkuheimonen@hotmail.com

Sitoutumattomana eläkeläisjärjestönä yhdistyksen tarkoituksena on Lemillä asuvien ja olevien
eläkeläisten eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen
sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Tehdä aloitteita ja esityksiä
kunnan päättäville elimille ja muulle julkiselle vallalle eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien
aseman parantamiseksi ja riittävän eläketurvan ja -palvelun aikaansaamiseksi. Kehittää ja järjestää
virkistys-, loma- ja kulttuuripalveluja sekä muuta vastaavaa kuntouttavaa
toimintaa. Järjestää kursseja, neuvonta- ja luentotilaisuuksia
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja
vuorovaikutus.
Yhteistoiminta muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa kuuluu osana yhdistyksen toimintaan.
Toimintana muun muassa petankkipelit, rantaongintakisat, liikuntapäivät, eläkeläisten päivätanssit
ja retkiä.
Petankkipelien yhteyshenkilö: Mika Suikki puh.050 3473093

 

Lemin Vanhustentuki ry

Puheenjohtaja Eija Sinkko
puh. 040 5282724
eija.sinkko0@gmail.com

Tuottaa asumispalveluita, joissa etusijalla vanhukset:
Vanhustentuki edistää turvallisuutta ja hyvinvointia järjestämällä talkoita, myyjäisiä ja muita
tilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia toiminnan rahoittamiseksi.
Toiminta on tarkoitettu kaikille ikäihmisten hyvinvoinnista kiinnostuneille yksityisille tai
yhteisöjäsenille, joten tervetuloa mukaan
Asuntoja välittää VVO Ville Vesterinen
puh. 044 3421343 tai ville.vesterinen@ovv.com