Siirry pääsisältöön
Etusivu Palvelut Varhaiskasvatus ja koulutus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hankkeet

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Uudet Lukutaidot -kehittämisohjelma

Mediakasvatuksen tehtävänä varhaiskasvatuksessa on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja kykyä ilmaista itseään yhteisöissään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin. (VASU 2019)

Lemin varhaiskasvatus on mukana Uudet Lukutaidot -hankkeessa. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020-2022).

Uudet Lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa. Tavoitteena on myös medialuku- ja tvt-taitoihin sekä ohjelmointiosaamiseen liittyvän laadukkaan pedagogisen toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa.

Hankkeessa ovat mukana kaikki Lemin kunnan varhaiskasvatuksen lapset sekä henkilöstö. Lapset ovat mukana mediakasvatukseen liittyvissä toiminnan suunnittelussa ja heidän vahvuutensa huomioidaan koko prosessin ajan.

Varhaiskasvatuksen hanketyöntekijä työskentelee kaikissa Lemin varhaiskasvatusyksiköissä ja -ryhmissä yhteistyössä lasten ja henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatuksen hanketyöntekijä

Miina Tuuliainen
Toukkalantie 5
54710 LEMI
Puh. 040 191 3208