Siirry pääsisältöön
Etusivu Tietosuojaseloste

Tietosuoja Lemin kunnan palveluissa

Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä Tietosuojalaissa, Julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevissä erityislaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, kuvat, sähköpostiosoite, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite. Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Suurin osa Lemin kunnan palveluista perustuu laissa säädettyyn tehtävään tai velvoitteeseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten.  Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, tällöin pyydämme sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen säilytys

Kunnan palveluissa henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin asiakkuus, palveluntarve tai laskutusperuste on olemassa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö, kirjanpitosäännökset tai mahdolliset oikaisupyyntöprosessit saattavat edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään kuin palvelun tarve edellyttäisi. Lisäksi julkisella viranomaisella on oikeus ja velvollisuus joidenkin asiakirjojen pysyvään tai pitkäaikaissäilytykseen yleiseen etuun perustuvan arkistointi- ja tilastointi-tarkoituksen nojalla (tietosuoja-asetus art.89 kohta 1). Mikäli säilytettävän tiedon ei tarvitse palvelun päättymisen jälkeen olla tunnistettavaa henkilötietoa, voidaan asiakastiedoista joissain tapauksissa poistaa tunnistetiedot, jolloin tieto säilytetään anonyymissä muodossa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä, tarkastaa tiedot, pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista, pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle, tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle ja peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Omat tietonsa voi pyytää nähtäväksi tekemällä henkilötietopyynnön sähköpostitse osoitteeseen leminkunta@lemi.fi tai käymällä kunnan asiointipisteessä. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön käsittelyä varten.

Henkilörekisteritietojen korjaamis- ja tarkastuspyyntölomakkeet:

Henkilörekisteritietojen korjauspyyntö (pdf)

Henkilörekisteritietojen korjauspyyntö (sähköinen lomake)

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (sähköinen lomake)

Lisätietoa Tietosuojasta löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää hyväksi evästeitä. Voit päättää valinnaisista evästeistä, mille palveluille ja/tai evästeille annat luvan. Huomioi, että vaikka kieltäisit kaikki evästeet, saattaa sivusto silti kerätä jotain välttämättömiä täysin toimintaan vaativia evästeitä (3 Evästeiden käytön edellytyksistä ; 3.1 Yleiset lähtökohdat, Traficom).

Alla näet listan sivuston käyttämistä evästeistä ja niiden kuvauksista.

WordPress (välttämätön evästetyyppi)
Tämä sivusto on luotu WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. WordPress ei kerää evästeitä normaaleilta kävijöiltään millään tasolla. Mikäli kirjaudut sisään järjestelmän hallintapaneeliin tai jätät kommentit sivuston kommenttikenttään, voi WordPress tallentaa joitain toimivuuteen tarvittavia perustason evästeitä. Tämän verkkosivuston hallitsija ei käytä WordPressin evästeitä millään tasolla hyväksi itse, kaikki toiminnallisuus tulee puhtaasti WordPress-järjestelmän kautta. Lue lisää täältä.

Google Tag Manager (valinnainen evästetyyppi)
Google Tag Manager on Googlen kehittämä palvelu, jolla voi syöttää erinäisiä koodinpätkiä sivustolle. Yleisimmin Tag Manager linkitetään Google Analyticsiin, jonka ideana on kertoa sivuston ylläpitäjille tarkempia tietoja kävijöiden selaamistiedoista. Google Analytics -data auttaa ylläpitäjiä ymmärtämään millainen sisältö on toimivaa ja mitkä ovat olleet esimerkiksi suosittuja aiheita sivustolla. Google Tag Manager mahdollistaa myös muidenlaisten tahojen koodinpätkiä kuten muita seurantaevästeitä (esim. Facebookin tai Adoben). Lue lisää täältä.

Upotukset (valinnainen evästetyyppi)
Sivustolla voi olla käytössä erinäisiä upotuksia. Upotuksilla tarkoitetaan kaikenlaisia iframe-elementtejä, joilla tuodaan jonkin toisen verkkosivuston tieto tälle sivustolle. Yleisimmät upotukset ovat esimerkiksi Youtube-videot tai yksittäiset twiitit Twitteristä, upotuksien avulla näitä sisältöjä voidaan helposti näyttää ilman, että tarvitsee siirtyä heidän omille sivuilleen. Upotuksissa näytetään toisen sivuston sisältö täysin tämän sivuston sisällä. Tämä toinen sivusto pystyy itse täydellisesti määrittelemään omalla puolellaan, että minkälaisia evästeitä kävijöiden koneille syötetään ja tämä sivusto jolla tällä hetkellä vierailet ei pysty näihin millään muotoa vaikuttamaan. Esimerkiksi Youtube-upotusta katsoessa Youtube voi asettaa omia evästeitään, vaikka videoita katsottaisiin tämän sivuston kautta.

Evästeasetusten vaihto

Voit vaihtaa evästeasetuksiasi klikkaamalla alta.

Nykyinen asetus: Ladataan, odota hetki...

Vaihda asetuksia tästä.