Siirry pääsisältöön
Etusivu Päätöksenteko Talous ja raportoinnit Talouden toteutuminen Kuntaliiton veroennustekehikko

Kuntaliiton veroennustekehikko

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikoissa on tämän lisäksi myös huomioitu viime vuoden lopulliset väestötiedot ja tästä johdetut väestöennusteet vuosille 2023–2026. Päivitetyt kuntakohtaiset ansiotulo- ja väestötiedot ovat pääsyy sille, että kuntakohtainen ennuste poikkeaa koko maan vastaavasta.

Kunnallisveroennusteen muutos johtuu  pääosin palkkasumman parantuneesta kehitysarvioista, erityisesti tälle ja ensi vuodelle. Kuluvalle vuodelle tehtiin pienehköjä muutoksia veroperusteisiin mm. matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta jatkettiin. Hallitusohjelman mukaan veroperustemuutosten vaikutus kuntien verotuottoon kompensoidaan nettomääräisesti kunnille valtionosuusjärjestelmässä. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin. Valtiovarainministeriön tiedon mukaan on mahdollista, että veronsaajaryhmien jako-osuuksia oikaistaan vielä ennen verotuksen päättymistä lokakuun lopussa.

Yhteisöveroennuste perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Valmistuva yhteisövero 2022 aiheuttaa niin ikään vielä epävarmuutta kuluvan vuoden yhteisöveron tilityksiin.

Kiinteistöveroennusteessa verovuoden 2023 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon 24.3. julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisessa. Oletus, että noin 10 %:ia maksettavasta erääntyisi maksuun seuravana vuonna, sovelletaan veroennusteessa.