Siirry pääsisältöön
Etusivu Päätöksenteko Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen ja pdf-muotoisina. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Tekninen johtaja

26.7.2022 § 10. Suostumus kirjaston aukion käyttöön

Kunnanjohtaja

5.8.2022 § 34 Välirahoituksen myöntäminen Lemin Eskot ry:n Leader -hankkeelle