Siirry pääsisältöön
Etusivu Päätöksenteko Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen ja pdf-muotoisina. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Kaikki julkaistavat viranhaltijapäätökset 16.11.2022 lähtien (Dynasty)

Kunnanjohtaja

28.9.2022 § 45. Hyvinvointikoordinaattorin palkkauksen tarkistaminen

Rehtori

7.11.2022 § 43. Koulunkäynninohjaajien määräaikaisen tehtävän jatkaminen

Tekninen johtaja

20.10.2022 § 15 Pumpun uusiminen Juuresahon pumppaamolle

Hyvinvointikoordinaattori

8.11.2022 § 10 Kuntosaliavainten panttien palautus