Siirry pääsisältöön
Etusivu Asuminen Vesihuolto

Vesihuolto

Vesilaitoksen päivystys

Päivystäjä puh. 040 623 4125

Vesilaitoksen hoitaja puh. 040 034 0148

Vesianalyysit

Kuukanniemi ja kirkonkylä vko 7/2023 (excel)

Vesihuollon hinnasto

Lemin vesihuollon hinnasto

Veden kovuus

Lemin kunnan toimittaman veden kovuus on n. 0,31 – 0,32 mmol/l (n. 1,8 odH) eli vesi on erittäin pehmeä.

Veden kovuus ilmoitetaan joko asteikossa odH tai millimooleina, mmol/l (1 mmol/l = 5,67 odH). Vesi on erittäin pehmeä, kun kovuus on 0 – 0,37 mmol/l (0 – 2,1 odH), pehmeää, kun kovuus on 0,38 – 0,88 mmol/l (2,2 – 5 odH) ja keskikovaa, kun kovuus on 0,89 – 1,77 mmol/l (5,1 – 10 odH).

Vesihuoltolaitoksen riskinarviointi

Lemin vesilaitokselle on laadittu riskinarviointi. Riskinarviointi on tehty käyttämällä pienille vesihuoltolaitoksille laadittua listaa haavoittuvuuden arvioimiseksi. Riskinarviointi käsittää riskien tunnistamisen, hallintatoimenpiteet, seurannan sekä toimenpiteet uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 26.2.2021 (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, terveystarkastajan viranhaltijapäätös LPR/366/11.02.02.02/2021).

Riskinarvioinnissa ei ole todettu merkittäviä riskejä tai riskienhallintakeinojen seurantamenetelmiä, joiden perusteella viranomaisvalvonnan muuttujia tai tutkimustiheyttä olisi tarpeen lisätä.