Siirry pääsisältöön
Etusivu Palvelut Varhaiskasvatus ja koulutus Varhaiskasvatus Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

Lemin kunnassa asuvan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään lapsen omassa varhaiskasvatusyksikössä. Tavoitteena on turvata lapselle laadukas, vurovaikutusta tukeva ja lapsen yksilöllsiet tarpeet huomioiva varhaiskasvatus. Tuen järjestämisen lähtökohtana on vahvuuksien kautta lapsen myönteisen minäkuvan kehittyminen ja oppimisen edistäminen.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma ja järjestelyt kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetussuunnitelmaan. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä vanhempien kanssa.

Laadukas varhaiskasvatus perustuu vahvaan pedagogiseen osaamiseen ja lapsen kehityksen tuntemiseen. Työtavoilla ja oppimisympäristöä muuntelemalla tavoitteita vastaavaksi rakennetaan toimiva varhaiskasvatusympäristö. Kolmiportainen tuki muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja siirtyessä esiopetuksesta kouluun.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa kaikkien alle kouluikäisten, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevien lasten tuentarpeen arvioinnista yhdessä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Pirjo Kuukka
Juvolantie 409
54850 KUUKANNIEMI
Puh. 040 645 2369