Siirry pääsisältöön
Etusivu Palvelut Varhaiskasvatus ja koulutus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella määräytyvä kuukausimaksu.

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. – 31.7.) Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina palvelusopimuksen, perheen koon tai maksukyvyn olennaisesti muuttuessa. Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteet 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen, kun maksuihin tehdään lakisääteinen indeksitarkistus. Korkein asiakasmaksu nousee 1.8.2022 alkaen 288 eurosta 295 euroon ja alin maksu 27 eurosta 28 euroon kuukaudessa. Myös maksujen perusteena olevat perheen tulorajat muuttuvat.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen asiakasmaksu on

28 €/kk–295 €/kk. Jos tulojen ja perhekoon mukainen maksu alittaa 28 €/kk, maksua ei peritä.

Jos perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, nuorimman kokoaikaisesti hoidossa olevan lapsen korkein maksu on 295 €. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokoaikaisesti hoidossa olevan lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 118 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on 10,7 % tästä erotuksesta. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Indeksitarkistuksen lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa huomioidaan elokuussa 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus. Uudistus koskee lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Näillä lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen alkaa touko-kesäkuussa 2023. Perhevapaauudistuksen myötä vanhemmat voivat käyttää vanhempainrahapäiviä, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua siitä lapsesta, jota vanhempainvapaa koskee.

Perheiden, jotka ovat jo varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä tulee toimittaa tulotiedot elokuun loppuun mennessä sähköisen tulonselvitys lomakkeen kautta.

1.8. tai sen jälkeen varhaiskasvatuksen uusina asiakkaina aloittavien perheiden tulee toimittaa tulotiedot aloituskuukauden loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022

 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista antavat:

 Varhaiskasvatusjohtaja Mia Kivinen p. 040 545 0325

Laskentasihteeri Marja- Leena Väkevä p. 040 724 9952