Siirry pääsisältöön
Etusivu Palvelut Varhaiskasvatus ja koulutus Esiopetus Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Lemin kunta on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa. Kokeilu alkaa ensi syksynä ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Esiopetus on kokeiluun osallistuville lapsille maksutonta.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.

Muu kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta tarkoittaa toimintaa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kerhossa tai kotona. Vaikka perhe valitsisi muun tavoitteet saavuttavan toiminnan, lapsi kuuluu edelleen kokeilun koeryhmään ja hänestä tallennetaan kokeilun osallistumistietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin. Näin saadaan arvokasta tietoa perheiden palveluvalinnoista.

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet ja Lemin oma kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan kevään aikana.

Esiopetuksessa tutustutaan lapsia kiinnostaviin asioihin leikkimällä ja tutkimalla sekä muilla pienille lapsille sopivilla tavoilla. Jokaisella lapsella on mahdollisuus edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa. Kaksi vuotta antaa lapsille ja esiopetuksen henkilöstölle runsaasti aikaa tutustua ja toimia yhdessä sekä syventyä aiheisiin, jotka lapsia aidosti kiinnostavat.

Monipuolisen toiminnan lisäksi esiopetukseen kuuluu lepohetkiä, hyvää ruokaa ja huolenpitoa. Huoltajat ovat keskeinen voimavara esiopetuksessa, joten yhteistyö heidän kanssaan on tiivistä. Kaksivuotinen esiopetus vahvistaa lasten yhdessä toimimisen ja oppimisen taitoja sekä luo samalla hyvän pohjan siirtyä aikanaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

Kokeilua toteuttavat ryhmät:

Punahilkka, Kirkonkylän päiväkoti

Metsätähti, Kuukanniemen päiväkoti

Taikametsä, Iitiän päiväkoti